Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu của giáo dục.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Nam Hòa,. Trường mầm non Nam Hòa tổ chức Hội thi Giáo viên nuôi, dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.
            Hội  thi Giáo viên nuôi, dạy giỏi cấp trường có 35 đồng chí giáo viên tham gia dự thi. Trong đó có 05 đồng chí giáo viên nuôi, 03 đồng chí giáo viên
nhà trẻ và 27 đồng chí giáo viên mẫu giáo. Kết quả đã đạt được là có 10/35 đồng chí đạt xuất sắc, 25/35 đồng chí đạt giỏi.
Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường , tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
  Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình  trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trườ
ng.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thi:

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin