Thực hiện Quyết định số…/QĐ-PGDĐT, ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đồng Hỷ về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Giáo dục và Đào tạo tại trường Mầm Non Nam Hòa
Tại buổi làm việc thay mặt BGH, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tình hình chung của nhà trường; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoạt động chỉ đạo của CBQL (công tác quản lý, xây dựng CSVC, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể…) của BGH nhà trường và các hoạt động sư phạm của nhà giáo: dự giờ của giáo viên trong hoạt động học và hoạt động ngoài trời, kiểm tra hồ sơ, trao đổi, tư vấn với các đối tượng được kiểm tra; kiểm tra thực tế về cảnh quan, CSVC nhà trường.
Kết thúc buổi kiểm tra đoàn kiểm tra đã đánh 
các thành viên trong đoàn đã có trao đổi, đánh giá việc thực hiện quy chế, quy định của nhà trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ GDMN, tiến độ thực hiện các chuyên đề của đơn vị; nhận xét về công tác tổ chức ăn bán trú trong trường mầm non. Đồng chí Đoàn Thị Huyền phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo- Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:
- Nghiêm túc tiếp thu bổ sung hồ sơ còn thiếu
- Một số hồ sơ chưa đầy đủ chưa khoa học cần bổ sung và nghiên cứu lại hoàn thiền đầy đủ trong tháng 12
- thay đổi, bổ sung đúng các quy định, kế hoach

* Một số hình ảnh tại đơn vị
 
Tác giả: admin