Trường MN Nam Hòa tham gia Đại hội TDTT xã Nam Hòa năm 2017

 

Ngày 12/2/2017, xã Nam Hòa tổ chức đại hội thể dục thể thao lần thứ IV, năm 2017. Toàn thể CB, GV, NV đã có mặt đông đủ và tham gia lễ diễu hành biểu dương lực lượng. Đơn vị trường MN Nam Hòa đã được đoàn diễu .

Sau đây là một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin