Chiều ngày 15/12/2020 chi bộ trường mầm non Nam Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá tổ chức cơ sở đảng- phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2020.

Thực hiện hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy xã Nam Hòa về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý;

        Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Quang Hùng- Bí thư đảng ủy xã Nam Hòa và 24 đ/c đảng viên của chi bộ. 

        Đ/c Nguyễn Thị Tâm - Bí thư chi bộ báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy chi bộ Mầm non.

          Một số ảnh minh họa