Thực hiện nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ kinh phí đối với các nhà trường. Ngày 29/ 09/2020 trường mầm  non Nam Hòa vinh dự được đón các đồng chí trong đoàn khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ kinh phí đối với các nhà trường

          Thành phần trong đoàn khảo sát có: Các đồng chí trong đoàn khảo sát mặt trận tổ quốc Tỉnh Thái Nguyên; Các đồng chí

đại diện phòng nội vụ, MTTQ Huyện Đồng Hỷ, Phòng giáo dục huyện Đồng hỷ; Lãnh đạo địa phương xã Nam Hòa

          Về phía nhà trường có: Ban giám hiệu; Công đoàn; Đại diện Giáo viên hợp đồng – Nhân viên nuôi.

Một số hình ảnh khi đoàn làm việc: