Ngày 01 tháng 12 năm 2020, thực hiện theo kế hoạch về việc kiểm tra công tác quản lý tài chính trường học tại các các cơ sở giáo dục trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ năm 2020.

        Trường Mầm Non Nam Hòa  vinh dự được đón đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính trường học tại các các cơ sở giáo dục trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ  năm 2020. Đoàn Kiểm Tra có:

- Đ/C Nguyễn Khắc Hùng- Tránh thanh tra Huyện - Trưởng đoàn,

- Đ/C; Lưu Thị Hiền- Phó tránh thanh tra Huyện- Phó trưởng đoàn. Cùng các đ/c trong đoàn kiểm tra.

* Nội dung:

1. Đoàn thanh tra tuyên bố lý do, đọc quyết định

2. Đ/C Hiệu trưởng báo cáo

3. Đ/C Nguyễn Khắc Hùng trưởng đoàn phát biểu

- Thời gian 30 ngày không kể ngày lễ tết từ ngày công bố

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra.