Ngày 20/10, Trường Mầm non Nam Hòa tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học: 2021 - 2022 và tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021. Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Huyền, Phó trưởng phòng Giáo dục Huyện Đồng Hỷ; cùng toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.

          Trong năm học 2020 - 2021 Trường Mầm non Nam Hòa đã đoàn kết, tập trung trí tuệ sự nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ vững vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công tác thăm hỏi động viên luôn kịp thời. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng học tập của trẻ luôn được nâng lên. Giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II. Vận động tuyên truyền tới toàn cán bộ quản lý, viên chức tham gia tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo và công tác xã hội. Tại hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 - 2021, chương trình hoạt động năm học 2021 -2022; báo cáo thu, chi tài chính năm học  2020 - 2021; tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 - 2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021 - 2022.
          Phát huy tinh thần dân chủ, các cán bộ quản lý, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
          Tại hội nghị đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022.

Một số hình ảnh buổi Hội nghị